Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευμένων Καρδιάς – Πνεύμονα <<Συνεχίζω>>
Είμαστε υπερήφανοι και χαρούμενοι για την συνεργασία μας στην δημιουργία μιας ιστοσελίδας που φέρνει κοντά και ενημερώνει κόσμο που το έχει ανάγκη. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευμένων Καρδιάς – Πνεύμονα <<Συνεχίζω>> ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 2006. Σκοπός του συλλόγου είναι να υποστηρίξει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση καρδιάς,ανθρώπους που ήδη έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς και να προωθήσει την ιδέα της δωρεάς οργάνων στην Ελλάδα.

synehizo.org